lebeda smallPolitolog Tomáš Lebeda v rozhovoru pro Právo řekl, že komunální volby jsou kvůli své složitosti náchylné k omylům a manipulaci při sčítání hlasů.


Dlouhodobě se s týmem na Univerzitě Palackého v Olomouci zabýváte pochybeními a podvody u voleb. Co se může dít v říjnových volbách?

Komunální volby jsou nejsložitější volby, a právě to poskytuje největší prostor pro pochybení na úrovni komisí a případně i pro záměrnou manipulaci nebo podvody. Stát se může řada věcí. Nejčastější pochybení bude zřejmě špatné počítání hlasů.
Někteří komisaři mohou počítat pouze hlasy stranám nebo jen jednotlivcům. Objevili jsme chyby, že hlasy pro stranu byly započítány pouze jednomu kandidátovi. Obvykle takové hlasy dostane lídr kandidátky, ale jednou jsme zjistili, že se to stalo kandidátovi, který byl uprostřed.

Jak je to možné, byl to podvod?

Zrovna tohle bylo zřejmě pochybení, protože v jednom okrsku se to stalo všem stranám. Tady šlo zřejmě o systémovou chybu. Pokud by se to stalo jen u jednoho subjektu, byly by namístě úvahy o úmyslném jednání.

Jak se dá u voleb podvádět?

Má to několik podob. Musíme si uvědomit, že komise sedí u voleb dva dny a nic moc se tam neděje. A najednou je konec, všichni chtějí být rychle doma a musí se hodně rychle sčítat. Vytvoří se hektická atmosféra, ve které se nedodržují přesně pravidla. Například to, že se podle zákona musí sčítat ve dvou. Člen komise sčítá sám a je tam prostor k podvodu. Máme indicie, že někteří sčítači třeba dali na listinu schválně víc křížků, aby tak byl hlas neplatný.
Tomu se dá předejít tím, že sčítací komisaři mají mít jinak barevné tužky. Ministerstvo vnitra to už pro tyto volby zavedlo, ale ne všichni školitelé komisí to zdůrazňovali. Takže u říjnových voleb to zřejmě ještě nebude stoprocentní, ale snaha je pozitivní.

Jsou i jiné způsoby manipulace s hlasy?

Hlasy pro jednotlivé strany jsou rozdělené na hromádkách a v hektické atmosféře se může stát, že jedna hromádka zmizí a nikdo si toho ani nevšimne, pokud u toho není předseda komise, který skutečně důkladně dohlíží na to, aby všechno probíhalo transparentně. Často se to přehlédne a pak to vede k absenci hlasů pro jednotlivé strany. I to jsme zaznamenali, ale ne masově, spíš jde o jednotky případů.

Může se stát, že v komisi sedí sympatizanti politické strany, kteří budou manipulovat hlasy v její prospěch?

Na to my už nedohlédneme, ale pokud není dodržena procedura, že hlasy mohou sčítat minimálně dva lidé společně, tak si umím představit leccos. Vždy je potřeba dohlédnout na to, aby lístky neměl v ruce jen jediný člověk.

Často se mluví o tom, že s volebními lísky může být manipulováno přes noc z pátku na sobotu. Je to reálné?

V komunálních volbách to samozřejmě relevantní obava je. Upřímně řečeno, v žádném jiném typu voleb by taková manipulace nedávala moc smysl, byla by neefektivní, ale v komunále, kde se volí například pár členů zastupitelstva, takové nebezpečí hrozí. Máme konkrétní případy, kdy jsme si téměř jisti, že k tomu došlo.

Je to argument pro zavedení jednodenních voleb?

Je to určitě důvod zabývat se takovou úvahou. Ale je třeba upozornit, že už nyní máme problém s přesností sčítání. Jednodenní volby by zřejmě skončily v deset večer, komise tam seděla celý den, a teď si představte, že má začít sčítat. Někteří lidé jsou v tu dobu už zvyklí spát, a teď mají podat největší výkon. Takže by se objevily úvahy o tom, jestli sčítání nenechat na ráno, a to bychom zase byli tam, kde jsme byli.

Na co si musí členové komisí dát největší pozor?

Člen komise musí především dobře znát sčítací procedury. Nedělat to, co si myslí, ale to, co je napsáno. Problém někdy je, že lidé to dělají dlouho, volební komise se personálně příliš neobměňují, a tak to někteří členové dělají opakovaně špatně, a ještě se v tom utvrzují.
Projevilo se to například v loňských sněmovních volbách, kdy někteří členové komisí automaticky přiřazovali preferenční hlasy prvním čtyřem jménům na kandidátce. Někdo si zkrátka špatně vyložil pravidla. V minulosti se to stávalo často. Máme čtrnáct tisíc volebních okrsků, a tak se není co divit, když někde dojde k chybám. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby se nestávaly vůbec.

A na co by si měl dát pozor volič?

Ten by měl primárně volit tak, jak chce. Nekalkulovat s tím, že komise může udělat chybu. Naprostá většina komisí postupuje správně. V komunálních volbách jde primárně o to, aby volič neudělal chybu v křížkování. Nesmí dát víc hlasů, než je členů zastupitelstva, a když volí kombinací, tak nemůže hlasy přečerpat, aby jeho hlas nebyl neplatný.
Do budoucna považuji za pozitivní, podaří-li se zjišťovat počet platných a neplatných hlasů. Tuto evidenci jsme dřív neměli, ale podle opatření, které nedávno přijalo ministerstvo vnitra a Český statistický úřad, se bude tento údaj zjišťovat.

český tisk -září 2018                                                                       Tomáš Lebeda