hausman„Nedovedu si představit, co zabrání milionu nadržených imigrantů sednout si v Německu na vlak a přijet si do Čech pro ženské – kvóty, nekvóty. Pro tuto eventualitu by měli mít čeští muži pod prknem na půdě kalašnikova. Případná pokuta za ilegálně drženou zbraň je nicotná, ve srovnání s tím před jakými rodinnými tragédiemi nás může ochránit,“ říká v rozhovoru pro PL.cz spisovatel, šovinista Josef Hausmann. Od evropských voleb, do nichž sám kandiduje, očekává „posílení stran hájících identitu svých národů a brojících proti rádoby novodobému typu člověka – bez pohlaví, bez rasy, bez národa, bez domova, bez historických kořenů, bez vyznání, bez rodiny, bez názoru.

Před pár dny vykázal člen ochranky kojící matku z banky. Matky sdružené do kojící guerilly poté protestovaly na pobočkách zmíněné banky, navzdory tomu, že se ústav omluvil. Co tento případ říká o naší společnosti? Žijeme v kultuře stěžování?

Naše společnost popřává mediálního sluchu blbinám, se kterými by dříve – před záměrným zbouráním klasického hodnotového žebříčku – stěžovatele od soudu nebo z médií vyhodil už vrátný. To, že média pár tetkám sluchu dopřávají, tyto nesmysly povznáší. Proč? To přece jako redaktor víte – aby se klasický hodnotový žebříček dále nahlodával. Jinak by vás v redakci neměli.

Jak se jako známý český šovinista (spisovatel kritizující ve svých knihách feminismus) díváte na nové trendy přicházející ze zemí na západ od nás, jako jsou záchody pro třetí pohlaví (přičemž těch pohlaví je údajně mnohem více), nebo že rodiče vychovávají své dítě neutrálně, aby se samo rozhodlo, jaké pohlaví si zvolí?

To je to samé. Nebýt rozvratných médií, nikdo by se nad takovou blbostí ani nepozastavil. Jakákoliv – i odsuzující – diskuse takovou nicotnou kauzu legitimuje. Zajímalo by mě, kolik peněz na granty a projekty na záchody pro třetí pohlaví EU vydala.

Evropu v posledních hodinách zarmoutil požár katedrály Notre-Dame v Paříži. Nové politické uskupení Liga svobody k tomu vydalo prohlášení, v němž uvádí: „Na informování o příčinách a souvislostech požáru katedrály Notre-Dame v Paříži je přehledně vidět, jak dalece pokřivují snahy o politickou korektnost a cenzuru internetu hodnověrnost poskytovaných informací... Krajně podezřelá je i rychlost, s jakou pařížská prokuratura odmítla možnost založení úmyslného požáru, aniž by proběhlo důkladné vyšetřování.“  Co k tomu ještě říci? Že by právě toto ještě více posílilo různé spekulace a zvěsti?

Já spekulacím nefandím. Jestliže ale politicky korektní představitelé státní moci a politicky přehnaně korektní média byli několikrát usvědčeni ze záměrného klamání veřejnosti, není divu, že každé další jejich slovo je už předpojatě považováno za nevěrohodné, ve smyslu: „Kdo ví, jestli nás zas netahaj za nos, jako už tolikrát.“

Blíží se evropské volby. Jak hodně se EU změnila za těch patnáct let, co v ní jsme? A je členství v EU pro nás výhodné?

Nevím, jak moc se změnila Unie, ale konečně se změnila, samozřejmě téměř ilegální dostupnost informací o vlastizrádném obsahu smluv, jako je třeba ta Lisabonská. O výhodnosti setrvání nechť rozhodnou (nezávislí!!) ekonomové. Účelově poskytované dotace EU nepovažuji za benefit, ale za obdobu šimkovského: Nechci slevu zadarmo.

Jak hodnotíte činnost vrcholných unijních představitelů (Juncker, Mogherini, Tusk, Timmermans) za poslední volební období?

Známkou 5, kdyby byla stupnice do deseti, pak známkou deset. Arogance, opovržení, absence pojmu „služba lidu“, jak už to tak u volených představitelů bývá, natož u těch nevolených, čili dosazených. Chybně jsem použil slovo představitel. Pro mě a pro miliony mně podobných ty pochybné skupiny zkorumpovaných lobbistů a slouhů tajemných nadnárodních spolků tedy nepředstavují představitele.

Sám do evropských voleb kandidujete na 20. místě za Rozumné. Co od těchto voleb očekáváte?

Za Rozumné a Národní demokracii. Očekávám posílení stran hájících identitu svých národů a brojících proti rádoby novodobému typu člověka bez pohlaví, bez rasy, bez národa, bez domova, bez historických kořenů, bez vyznání, bez rodiny, bez názoru... Jako krávy na pastvě, kolemjdoucímu připadnou všechny stejné.

Před volbami se české univerzity chystají mezi veřejností „šířit pravdu o EU“, reagovat na negativní dezinformace, které o ní prý zaznívají. Je podle vás vhodné, aby se do politické kampaně takto zapojovaly akademické instituce?

Co jsou to české univerzity? Práva v Plzni? Sociologická fakulta na Smíchově? Sorosova Evropská studia v Dejvicích? Nedivím se, že pro jejich přežití je jim každé oblbování veřejnosti dobré.

Jedním z klíčových témat, která v tomto období hýbala EU, byly kvóty na přerozdělení migrantů. Původní plán na automatický přerozdělovací mechanismus neuspěl. Byl to podle vás úspěch těch, kteří kvóty odmítali, a ač byli v menšině, dokázali jim zamezit (včetně České republiky)? Ukazuje to cestu, jak případně i v jiných otázkách zabránit těm nejhorším věcem?

Samozřejmě. I když si nedovedu představit, co zabrání milionu nadržených imigrantů sednout si v Německu na vlak a přijet si do Čech pro ženské – kvóty, nekvóty. Pro tuto eventualitu by měli mít čeští muži pod prknem na půdě kalašnikova. Případná pokuta za ilegálně drženou zbraň je nicotná ve srovnání s tím, před jakými rodinnými tragédiemi nás může ochránit.

PL 18.4.2019                                                Josef Hausman

zonatext

Vážení občané,

 zpravodaj Mikroregionu Stonávka Vás informoval o dlouho plánované průmyslové zóně v Horních Tošanovicích. Další zprávy o zóně do zpravodaje se již nedostaly, a proto informace přinášíme alespoň v této podobě.  Dovolujeme si Vám proto přinést sdělení p. S. Bartka, který dlouhá léta proti zóně bojuje:

„Dědictví otců zachovej nám, pane.“ Ano, mám na mysli naši přírodu, lesy, louky a stráně. Bohužel si toto nemysleli naši tehdejší zastupitelé, kteří schválili objednávku Ing. arch. Bohuslava Krále z Plzně ze dne 22. 3. 2005 jako návrh smlouvy o dílo v částce 277 820 Kč. V dubnu 2005 schválili tehdejší zastupitelé změnu územního plánu uprostřed vesnice s výhledem na naše krásné Beskydy. Ještě v dubnu téhož roku byl vypracován RNDr. Jaroslavem Skořepou CSc. aquatest s názvem Logistický a průmyslový park Horní Tošanovice. V tomto aquatestu se mimo jiné píše, že tato zóna ovlivní zejména dopravní zatížení širšího okolí a k imisím z dopravy po veřejných komunikacích se přidruží i vliv imisí z dopravy uvnitř zóny a zvýší se i imise z provozu energetických zdrojů - světelné záření. Taky ovlivní naše ovzduší imise z provozu 164 kotelen. Podle mapy geofaktorů patří tato oblast k obcím se zhoršenou kvalitou ovzduší, které překračují imisní limity pro ochranu zdraví lidí v množství prachu PM - 10 a polycyklické, aromatické uhlovodíky vyjádřené jako Benzo a Pyren na 100% plochy obce. Denní provoz bude činit za 24 hodin navýšení o 1200 osobních automobilů, 350 lehčích nákladních automobilů a 200 těžkých nákladních automobilů, což určitě životnímu prostředí neprospěje. V zóně má být 936 parkovacích míst u jednotlivých hal. Nejvýše přípustná hladina dopravního hluku je zde překročena již za současného stavu. Se zvýšenou dopravní zátěží lze očekávat i zvýšení vibrací podél komunikací. Rovněž přispěje k navýšení hluku vzduchotechnika umístěná na jednotlivých halách. Nejhorší na celé stavbě je, že se změní celý charakter krásné podhorské krajiny.

Občané se ptají a jsou mylně informováni o rozměrech stavby a o jejím provozu., proto uvádím několik čísel ze stavebního povolení, které vydal Stavební úřad Hnojník dne 29. 6. 2018:

Stavba            Výška             Rozměry       Funkční účel objektu

Hala A             16.7 m             525x210 m       Logistika skladování automobilových součástek

Hala B              15.7 m             270x210 m       Kompletace a montáž elektronických součástek

Hala C             16.7 m            210x210 m        Logistika - montáž a výroba plastových komponentů

Hala D             16.7 m             165x90 m          Kompletace a montáž elektronického zařízení

 Hala E             14.7 m             90x45 m          Montáž autosoučástek

Hala F              14,7 m              50x75 m           Oprava a servis objektů

 Hala G            12,7 m             90x45 m          Pro účely kompletace

 Hala H            12.7 m             60x45 m           Pro účely kompletace

 Služby            12.7 m            30x15 m          Pro zajištění údržby areálu

Celková zastavěná plocha činí 250.930 m2. Celková zabetonovaná plocha má být cca 400 000 m2.  

V těchto halách má pracovat 1610 pracovníků. Téměř pod okny zóny obytné má být vybudována čistička odpadních vod a biologický rybník. Nikdo však neřeší, jak budou chráněni občané proti přemnoženým komárům. Z toho všeho vyplývá, o jak megalomanský projekt se jedná. Je to montovna bez jakékoli přidané hodnoty. Cena stavby má být 4 miliardy Kč.

Výstavba průmyslové zóny v Horních Tošanovicích na zelené louce se má uskutečnit v době, kdy v Moravskoslezském kraji je několik průmyslových zátěží. A zároveň v našem kraji podle aktuální statistiky chybí 20 tisíc pracovních sil. Kladu si otázku, kdo zde bude pracovat? Afgánci, Ukrajinci nebo Syřané?

V současné době je rozhodnuti o stavebním povolení po odvolání na Krajském úřadě v Ostravě.

 Bartek Stanislav

K tomuto vyčerpávajícímu obrazu plánované průmyslové zóny přikládáme pro Vaši představu mapu celého projektu . Tuto mapu a další informace najdete v článku Pole u Tošanovic se mají změnit v průmyslovou zónu zveřejněném ve Frýdecko místeckém deníku ze dne 13.6.2018 (dostupné na: https://fm.denik.cz/…zonu-chysta-se-prodej-20180613.html).

Vaši zastupitelé H. Tošanovic:

 

 

Nela Soldanová, Václav Kolek, Mgr. Marie Štajgrová

 

Zóna foto:  

tom2Pedagog, horolezec, dobrovolný člen Horské služby Mgr. Tomáš Krpel vstoupil do politiky. Od roku 2018 je členem zastupitelstva Frýdku-Místku. Kritizuje dlouhodobé praktiky ve městě, klientelismus a korupci.

Tomáš Krpel (nar. 1967) působil jako pedagog a ředitel základní školy. Pochází z antikomunistické rodiny a jako syn emigranta z roku 1969 neměl jednoduchou cestu ke vzdělání. Během sametové revoluce v listopadu 1989 působil jako člen stávkového výboru Pedagogické fakulty v Ostravě a převážel tehdejší revoluční tiskoviny z klubu Disk v Praze od Martina Mejstříka a Šiman Pánka. Protože má silné sociální cítění, začal sympatizovat se sociálně zaměřenými stranami. Kritizuje ovšem praktiky ČSSD ve Frýdku-Místku, klientelismus a korupci. Je nezávislý – bez politické příslušnosti.

„Nelíbí se mi, kam směřuje Frýdek-Místek. Sociální demokraté si za posledních 20 let z vedení města udělali výnosný podnik a zpronevěřili se dobrým myšlenkám, která tato strana prosazovala. Kupují si hlasy voličů populistickými sliby nebo hromadnou dopravou zadarmo, ale pro město takové nic neudělali. Utrácejí finance města v předražených projektech, neumí získávat evropské dotace, nikdo z nich se neorientuje anebo spíše nechce orientovat v ekonomických otázkách. Investice města jsou chaotické a směřují často ke kamarádům nebo podnikatelům navázaných na sociální demokracii,“ kritizuje praktiky na frýdecko-místecké radnici Tomáš Krpel.

Město tak nemá žádnou  architektonickou koncepci za posledních 30 led od sametu. Frýdek-Místek se stal městem s největším počtem hypermarketů na jednoho obyvatele v ČR. Neexistují projekty pro nájemní bydlení, přestože ve Frýdku-Místku je nedostatek bytů. Dotace do kultury a sportu plynou na základě osobních vazeb a kontaktů. Okolní města kladou důraz na ekologii, staví obytné domy, vypisují architektonické soutěže, podporují aktivity mladých lidí. Stačí se podívat, jak se daří Třinci nebo Ostravě. Frýdek-Místek v tomto směru usnul.

„Jsem proti tomu, aby město řídili lidé, kteří jsou podezřelí z nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky. Tito lidé se nevěnují své práci, veškerou svou energii vynakládají na svou obranu, přesto pobírají nemalé platy.  A všichni víme, že u drobných podvůdků začínají větší podvody. Stačí se podívat, jak tito lidé rozprodávali pod cenou městské pozemky, anebo jak prohospodařili miliony v nefunkčním městském dopravním podniku. Je nutné, aby tyto prospěcháře nahradili ve vedení města skuteční odborníci,“ zdůraznil Tomáš Krpel.

fiala„Poslouchej, víš že ten Petr Fiala, co teď vede tu bandu ODS napsal už 20 knížek,“ řekl mi kamarád a já po té informaci málem letěl z barového sedátka.

„Nežvaň, to by přece na něm muselo být vidět, ne? Nebo slyšet“, koktal jsem, když jsem už zas seděl pevně. „Nebo tys už od něj kdy zaslechl větu, která by stála za pamatování? A to i kdybys byl zažraný odesák?“

„Nikdy“, odpověděl přítel pevně. „Taková neexistuje. Ale těch 20 knih skutečně napsal. A víš kolik vět v nich musí být? A všechny stojí za starou belu. To je divný svět, co?“

„Kristova noho, doufám, že aspoň škrábal ty knížky zadarmo! Myslím bez honoráře.“

„No nevím, byl to rektor univerzity, takže nějaký bakšiš mu za ně asi dali?“

„Cože, on byl rektor univerzity, no to snad ne?“ zařval jsem tak, že papírový lustr nad našimi hlavami se směrem k tanečnímu sálu zhoupl.

„No ano, Masarykovy univerzity v Brně. A to nejen v akci Mládež vede Brno, kterou ještě nestihl, nebo přes jedny prázdniny, nebo tak nějak. Ale opravdově a to od roku 2004 do roku 2011. A nejen to, člověče, on od r. 2009 až 2011 dokonce všechny české univerzitní rektory vedl“.

„Zvrácenosti, dej mi znát, kde skrýváš své dno?“ shakesparovsky jsem sípal. „To já si pamatuji doby, kdy rektorem Masarykovy univerzity byl nějaký František Trávníček, autor Slovníku jazyka českého, ze kterého budou lidé čerpat vědomosti ještě i za sto let. A co zbude za sto let z Petra Fialy? Můžeš mi to sdělit?“

„To víme oba. Ale ještě něčím ti rozšířím obzor. Víš o tom, že ODS si loni na podzim něchala u agentury Ipsos Publico zjistit, jaké obliby se u prostých členů ODS těší její nejvyšší představitelé? A teď se něčeho podrž. Protože ta anketa ukázala, že nejznámější figurou v ODS není její předseda Petr Fiala, ale Václav Klaus ml., kterého zná 93 % a důvěru v něj má 50% dotázaných. A předsedu Petra Fialu, který trůní na obrazovce ČT každý večer, zná jen 73% a důvěru v něj má 34% dotázaných“.

„Čili totální propadák“ řekl jsem. „ Já bych šel od válu“.

„Jistě, protože nemáš fištrón autora 20 v současnosti sepsaných knih. Kdybys ho měl, udělal bys totéž, co udělal on, myslím Fiala. Vyloučil bys Klause mladšího ze strany. A už bys v ní byl tím prvním“.

„Jak jednoduché Watsone, řekl Sherlock Holmes“, řekl jsem já už s pohledem k párům, vířícím na tanečním parketu.

Český nezávislý tisk 21.3.2019                                          Lubomír Man

 

klausV úterý si Česká republika připomněla 20. výročí vstupu do NATO. Exprezident Václav Klaus však svým spoluobčanům v deníku Právo připomněl, že nás tento týden čeká ještě jedno výročí. Výročí podstatně smutnější. V pátek uplyne 80. let od chvíle, kdy nacistické Německo definitivně vymazalo z mapy Československo.

Klausovi se zdá, že se v posledních letech připomínají především výročí let 1918, 1968 a 1989. Neměli bychom ale zapomínat ani na smutná výročí z let 1938 a 1939. Média podle Klause bohužel věnují velkou pozornost sovětské okupaci z roku 1968, ale neúměrně menší pozornost věnují německé okupaci, která na nás dopadla postupně mezi lety 1938 a 1939.

 

 „Jsem si jistý, že je podceňování tohoto výročí nenáhodnou věcí. Tento ‚příspěvek‘ k našemu zapomínání má evidentní cíl: tehdejší strašlivý zásah Německa do našich dějin odsouvat do pozadí. A přispívat tím k převypravování naší historie tak, aby se více hodila do dnešního evropského narativu,“ napsal v komentáři Klaus.  

Klaus má za to, že hlavní role Německa ve hrůzách druhé světové války je upozaďována, protože Německo je dnes hlavní politickou silou celé EU. Když už se Německo zmiňuje, tak se tak podle Kause činí ve spojitosti s poválečným odsunem Němců. Toto mají údajně na svědomí čeští lepšolidé.

Němci se mezi lety 1939 až 1945 pokoušeli zničit český národ, na což bychom podle Klause neměli zapomínat.

„Nacisté se svými likvidačními plány netajili. Hrozilo, že náš národ bude opravdu zničen. To je třeba připomínat i dnes. Nelze to bagatelizovat současnými pokusy nově konstruovat evropské dějiny tak, aby se hodily dnešku,“ zdůraznil exprezident. 15. březen 1939 podle Klause odstartoval nejhorší dějinnou etapu v naší historii. Musíme na to myslet. Stejně tak prý musíme myslet na to, že v roce 1945 většinu našeho území osvobodila Rudá armáda, nikoli Američané. I to se dnes upozaďuje.
PL 14.3.2019                                Václav Klaus st.

madelaineMadeleine Albrightová nelituje civilistů, kteří zahynuli během bombardování Srbska letouny NATO v roce 1999. Na přímý dotaz ParlamentníchListů.cz někdejší americká ministryně zahraničí a velvyslankyně USA při OSN reagovala slovy, že „Srbové stále zabíjeli a museli jsme to zastavit“. Diplomatické řešení prý nebylo možné.

Několik dní aktuálně v Praze pobývá dvaaosmdesátiletá bývalá americká politička Madeleine Albrightová (rozená Marie Korbelová, pozn. red.). Dorazila především na oslavy 20. výročí členství České republiky v NATO.

Mnohá média a politici Albrightovou s oblibou opět vyzdvihují do nebes jako ztělesnění humanity, ochrany lidských práv a demokracie ve světě. ParlamentníListy.cz se chtěly podívat na odvrácenou tvář této západní „demokratické celebrity“.

V letošním roce si totiž připomíná také 20 let od bombardování tehdejší zbytkové Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), které trvalo dlouhých 78 dní a nocí.