Dnes mají demokracie a svobody všichni plnou hubu. Přitom současná zastupitelská demokracie je jen nástroj, vymyšlený elitami k oklamání lidí, aby mohli neomezeně i po „demokratických“ volbách dále vládnout. A se svobodou je to z celospolečenského hlediska také svízelné. Pokud dáme zvířata do uzavřeného prostoru, silnější vždy požerou nejprve mláďata, králíky, srnky a ovce. Bohužel, v neoliberálním kapitalismu je to se svobodou stejné. Svoboda k predátorskému chování, ze své podstaty, vede k likvidaci svobody pro filantropické snahy. V historii lidské civilizace se bohatí a silní vždy zmocní svobody se vším, co k ní patří. Včetně svobody ovládat a parazitovat na méně schopných či nemajetných. Pokud se někdy slabší vzbouřili, byli vždy silou zotročeni. Proto je pro život slabších důležitější spravedlnost než svoboda!

Lidé euroatlantického světa se ve víru překotných změn změnili v egoistické konzumenty, bez vzájemné sounáležitosti a úcty ke skutečným morálním hodnotám, nezajímající se o osud a budoucnost národů, ze kterých vzešli. Za propagandistického hesla „máme se v ČR nejlépe v historii našeho národa“ nastupuje i u nás nezájem o druhé, zvrhlá kultura, snížení všeobecné vzdělanosti, vymírání z generace na generaci a ztráta soběstačnosti prakticky ve všem při absolutní závislosti na EU. Čím později tuto postupnou degeneraci českého národa zastavíme, tím těžší a bolestnější změny budou nutné.

Přituhující omezování volného vyjadřování na sociálních sítích, selekce názorů a účelové zamlčování pravdy ve sdělovacích prostředcích, přepisování historie ve školách, deformuje informovanost lidí. Cenzura se schovává za pranýřování nehodících se vyjádření, která jsou v masmediích nazývána jako nacionalistická, rasistická, sexistická, genderově nevyvážená a obsahující takový zhovadilý konstrukt, jako „předsudečná nenávist“(!). Lidé s nekonformními názory jsou označováni jako čínští či ruští agenti, stejně jako kdysi oponenti minulého režimu byli nazývání agenty imperialismu. Většina mladých lidí netuší, že podporou nynějšího establishmentu likvidují svoji budoucnost. Cílem má být stav, kdy budou mít všichni strach cokoliv nezávislého říci, nedejbože udělat. Začíná to být horší, než před rokem 1989.

Pro skutečně svobodnou diskusi je stále užší prostor. Facebook ji blokuje, alternativní média jsou omezována a hlavní sdělovací prostředky jen předstírají svobodnou diskusi. Tato je pečlivě hlídaná a řízená už výběrem účastníků tak, aby vytýčený směr nemohl narušit jiný, byť pravdivý, ale „nekorektní“ názor.

Porážka Německa a záchrana našeho národa Rudou armádou před další, tentokrát totální likvidací, která by byla ve srovnání s Bílou horou podstatně razantnější, je devalvována obrovským propagandistickým úsilím. I za cenu obrazoborectví, nebo na úrovni EU současně přijatým prohlášením, které zmírňuje vinu Německa na vzniku II. světové války. SSSR klade na roveň nacistického Německa.

Všechno slovanské a východní musí zmizet. Výchova mladých k národnímu sebevědomí je cíleně likvidována. Proto je naše národní obrození, které český národ vymanilo z první germanizace, označováno za „sovětskou verzi dějin“, což prosazuje dokonce i BIS, čemuž se však není co divit, když její ředitel dostal vyznamenání od ředitele americké CIA. Ti, co hájí českou národní identitu, upozorňují na historické nebezpečí Německa nebo odmítají migranty, jsou obviňováni z nacionalismu a „předsudečné nenávisti“. Udavači, kterými pohrdala každá společnost, jsou nyní glorifikováni jako světlonoši.

Snaha o likvidaci svéprávnosti národních států oklešťuje demokracii, která se tím stává pouze virtuální. Mezinárodní kapitál směrnicemi a normami EU snižuje moc volených orgánů národních států. Ve skutečnosti vládne jakási skupina lidí v pozadí, majitelů nadnárodních korporací a bank (deep state), ovládajících masmédia, sociální sítě, školství a další instituce závislé na dotacích. Volební zákon je konstruován tak, aby znemožnil lidem zvolit si do sněmovny zástupce, kteří by hájili národní zájmy. Současná snaha o prosazení možnosti korespondenční volby ze zahraničí a také volby cizinci, má jediný účel – zachovat u moci strany tzv. DEMO bloku, protože jim hrozí, že nebudou v příštích volbách zvoleny do parlamentu, vhledem k jejich protinárodní politice (viz minulé volby do PČR- těsně před ukončením voleb, kdy TOP 09 neměla 5%, náhle přišlo ze zahraničí tisíce hlasů, které tuto stranu dostaly do parlamentu). Dnes nejde o demokracii, za kterou jsme v r.89 zvonili na náměstích, ale o jednoznačnou snahu o vyřazení možnosti voličů určit toho, kdo jim bude vládnout.

Aby se dalo hovořit o autentické demokracii, musí být splněny dva základní předpoklady:

1/ V jisté míře uzavřený, nejlépe národní stát, který má funkční:

a/ nástroje k zamezení zahraničního vlivu na exekutivu,

b/ nástroje k eliminaci moci mezinárodního kapitálu, se zajištěním ochrany prosperity domácích podnikatelských subjektů,

c/ nástroje k zabránění vlivu cizích tzv. neziskových organizací a spolků, které skrytě indoktrinují mladé lidi idejemi nesloužícím zájmům státu.

2/ Občany vychované k vlastenectví, identifikované se svým národem a státem, do jisté míry schopné se nezištně angažovat a sebeobětovat pro svoji zemi, schopné dočasně odložit svoje osobní zájmy pro budování lepší budoucnosti vlasti pro svoje potomky.

Sebeobětování prokázali občané naposledy při převratu 1989 a těsně po něm, kdy se skládali na náš zlatý poklad. A výsledek 30-ti leté propagandy po r 1989? Dnes jde každému jen o materiální požitky bez vztahu ke svému národu a státu. Má-li být dnes politik zvolen, musí naslibovat, co všechno každému rozdá. Politik, který vyzve občany ke spolupráci a obětování se pro budoucnost, nejen že nebude zvolen, ale sklidí jen posměch.

Euroatlantické civilizaci v současné době nejde o souboj myšlenek či vizí. Jde pouze o nekonečný růst zisku. Globalisté vlast neuznávají. Jejich hlavní ideologií je vyvolenost a určení k vládnutí nade všemi. Historicky je jejich zbraní propaganda. Platí si ty nejlepší a nejschopnější imagemakery a PR agentury, které lidem s přehledem prodají i duševně postiženou dorostenku, jako lídra za boj o budoucnost lidstva.

Všichni jsme jako ta pověstná žába v hrnci se zahřívající se vodou. Ještě jedna generace podstoupí vymývání mozků společně se sílícím konzumem, inkluzí a LGBT a budeme jako národ vymazáni. Pokud k nám do té doby dorazí ještě migranti z islámského světa, tak ti to završí.

Volání po cenzuře je stále intenzivnější. Zatím je ale ještě pro společenskou diskusi jakýsi prostor. Kdyby nebyl, tak by tento článek nebyl zveřejněn. Máme ještě šanci- opravdu velmi obezřetně volit.

Peter Harvánek 9.6.2020

You have no rights to post comments