ludvik svobodaRusové si vážili a váží i našich vojáků, kteří bojovali v II. Světové válce. Je mi fyzicky špatně, když se dívám do křivých očí Koláře, Hřiba, a už vůbec Novotného, který vypadá a mluví, jako kdyby ho právě teď pustili z léčebny. Na televizní stanici Rossia1 udělal z českého národa svým chováním naprosté pitomce. A celá ta skvadra Kolář, Hřib, Novotný a většina členů zastupitelstva Prahy 6, z našeho národa udělala nevděčné, hloupé a nečestné ubožáky.

Je dobře, že jsou stále mezi námi důstojní lidé jako Zoja Klusáková-Svobodová - dcera generála a později i prezidenta Československé republiky Ludvíka Svobody. Takoví lidé jsou živým svědectvím doby, na kterou bychom nikdy neměli zapomínat.

"Generál sám chodil do útoku"

Dcera československého národního hrdiny Ludvíka Svobody - o svém otci , pomníku maršála Koněva a pokusech o revizi historie.

Spolu s jednotkami a formacemi sovětské armády byli nacisté poraženi vojáky 1. československého sboru pod velením Ludvíka a Svobody. Tento muž, který se později stal prezidentem Československa, si vážil všech, kdo ctí historii a pamatují si její ponaučení.

Jak na Ludvíka Svobodu vzpomíná maršál Sovětského svazu I.S. Konev: "

Byl to organizovaný a nesmírně statečný muž. O něm se dá říci bez nadsázky: v bojových letech by nesklonil hlavu před nepřítelem ... Nebyl komunistou během válečných let, ale byl skutečným patriotem, mužem progresivních myšlenek spojených s nejlepšími ambicemi ... Svoboda byl skutečným národním hrdinou, jedním z nejodvážnějších lidí, kterého jsem viděl, byl voják v nejvyšším slova smyslu.“ Red: Také nemohu ignorovat epizodu s demolicí pomníku maršála Koněva. V Rusku to způsobilo velmi bolestnou reakci. V rámci přípravy na rozhovor s vámi jsem si znovu přečetl Koněvovy monografie a upozornila jsem na druh lásky a úcty, s níž píše o Československu, jak udělal vše, aby osvobození Prahy šlo bez destrukce, aniž by poškodilo město. Jak vysvětlit tento vandalismus ve vztahu k pomníku?

Zoja Klusakova-Svobodova:

Osobně, celý podvod kolem pomníku maršála Koněva je pro mě hluboce nepříjemný, stydím se, že se to stalo v Praze. A nejsem jediná, ale bohužel nejsme slyšet. Znám postoj maršála Koněva k Československu. Během společných bitev byl tento velitel naplněn upřímným respektem k Ludvíku Svobodovi i dalším soudruhům .Dokážu dosvědčit, že to byli Konev a maršál Žukov, kteří pomohli mému otci dostat se z vězení, kde skončil v letech represí za komunistického režimu. Studovala jsem tehdy v Moskvě. Konev také zajistil propuštění generála Klapálka, který byl rovněž uvězněn na základě falešného obvinění. Byla jsem svědkem toho, kdy Koněv slyšel od mého otce o zatčení Klapálka. Pak se Koněv bez prodlení obrátil na prezidenta Zapotockého a ostře prohlásil: "Zjistil jsem, že generál Klapálek byl zatčen. Víte, kdo je generál Klapálek? To je národní hrdina vaší země!" O několik dní později byl generál propuštěn.

Český nezávislý tisk květen 2020 Radka Zemanová-Kopecká

You have no rights to post comments