Jiří Strach - režisér

Všímáte si, jak rychle pospíchají s tou digitalizací? Digitální občanka, řidičák, technický průkaz vozidla a tak dále. Už nebudeme mít u sebe doma žádný papírový doklad. Kdo se znelíbí, bude jednoduše digitálně vymazán ze systému. Mládí tomu tleská, protože zřejmě nechápe, že během vteřiny nemusí jejich majetek a ani osoba existovat. Nemáme tě v systému, tak neexistuješ vejrostku viď? A přitom ochrana proti hackerům, bude silná, ale nikoliv nepřekonatelná. Stačí jeden útok hackerů a celá země se sesype. Ach jo....

Náš život ztrácí smysl. Je neuvěřitelné, jak se Američanům ve spolupráci s Anglosasy podařilo zotročit a zmanipulovat celou Evropu a vehnat proti sobě do války dva největší slovanské národy. Žasneme, že synové a vnuci hrdinů Ruska a Ukrajiny, kteří v boji proti hitlerovským zrůdám bok po boku společně umírali ve Velké vlastenecké válce, zabíjí dnes jeden druhého jako nesmiřitelní nepřátelé.

Jak se mohlo stát, že i zbývající slovanské národy stojí na straně nejděsivějšího predátora světa USA a v roli užitečných idiotů eskalují válku zasíláním zbraní a bojové techniky, čímž si kopou vlastní hrob, protože pokud se válka přehoupne přes hranice Ukrajiny, budeme my a další slovanské národy první na ráně... A Amerika si nad svým zvráceným dílem mne ruce v bezpečné vzdálenosti od válečné zóny.

Válka, v níž umírají Slované přinese USA bohatství, zatímco Češi a další nejen slovanské země budou za Ameriku umírat, v lepším případě zchudnou a stanou se na Americe závislé. Nikdo jsme dříve nechápali, jak mohl Hitler zmanipulovat k válce celé Německo. Pochopili jsme až dnes, když vidíme, co se to s námi stalo. Mnozí z nás už máme díky historickým pramenům téměř hmatatelnou jistotu, jak děsivě si je dnešní zmasírovaná společnost podobná bezohledností, nenávistí a cenzurou, s tou, která předcházela druhé světové válce. Jen jsme ve své nenávisti místo Židů udělali lovnou zvěř z Rusů.

Ti už se bojí z obavy o svoji bezpečnost někde promluvit. Všude, kde se co šustne se hodí na Rusy, ruské špiony, agenty a když náhodou na chodníku vyšlápneme hovno, určitě ho tam nastražili Rusové. Vyženeme ruské studenty ze škol, dáme jim výpověď z práce, z pronájmu, vyhostíme je, rozbijeme jim výlohy jejich obchodů a také ústa znemožníme podnikání, vyřadíme je ze sportovních soutěží, uvalíme na ně zdrcující sankce, natlačíme se na jejich hranice, až nakonec Rusko doženeme k použití jaderných zbraní.

Je tragikomické, jak se modlíme, aby nezačala třetí světová válka a neuvědomujeme si, že už v ní jsme. Je úplně jedno jestli fyzicky nebo materiálně, protože zasíláním zbraní do válečného konfliktu se stáváme účastníkem války. Vina za to, co bude následovat v příštích týdnech a měsících padá na USA, Evropu, na nás Čechy. Jak tady nedávno napsal jeden z účastníků FB: "Nepochopili jsme, že svět ovládli ti nejhorší z nejhorších."

Psychopati, sociopati, hadi v oblecích, svině, co si neváží jiného života, než toho svého. Naučili nás překročit chudáka ležícího na ulici, naučili nás nevnímat problémy druhých, donutili nás zapomenout, že to nejkrásnější a nejdůležitější v životě je přátelství, porozumění, ohled, láska a úsměv.

Váš Jiří Strach - režisér

landaREPORTÁŽ Z města do města vyrazil Daniel Landa s takzvaným Blanickým manifestem. Petici, pod níž se snaží získat co nejvíce podpisů, přijel představit ve středu i do Hradce Králové. Na zahrádku Restaurace U Letců dorazil na motocyklu a stihl rychlý oběd. Hned na počátku promluvy upozornil, že Blanický manifest prosazuje ve svém volném čase a odmítá jakékoliv spojení s politikou, nikdo za tím nestojí a nikdo ho neplatí. Nejdříve uvedl, co ho k sepsání Blanického manifestu vedlo. Po měsících nicnedělání se tisíce jeho známých ocitají na pokraji existenčních starostí: „Jsou tlačeni do bídy, lidi, které znám a měli práce dost, dnes zvažují, že nemají ani na jídlo a jsou to osobnosti, u kterých byste se divili, že je to možné. Stát nás tlačí do bídy,“ začal Daniel Landa. A stěžejním tématem manifestu má být právě svoboda. „S našimi svobodami je nakládáno, jako bychom patřili někomu jinému, takže jsme se rozhodli nenechat to být a nemlčet. Blanický manifest není sice úplně konkrétní, ale chceme zařvat na politiky odleva doprava, aby si dali pozor, jak se k nám chovají a jak se chovají k našim svobodám,“ uvedl zpěvák s tím, že se to týká všech současných politiků, nemá na mysli nikoho konkrétního.

Landa: Kdo drží hubu, nemá nic

Podle Landy má být manifest bouchnutím do stolu. Upozornil, že pokud budou lidé mlčet, politici budou dál zkoušet, kam až mohou zajít. „Už je dobré nedržet hubu. Kdo drží hubu, nemá nic,“ prohlásil Landa. A pak představil konkrétnější části manifestu. „My, občané této země, jako občané dalších zemí Evropy, jsme již dlouho nenápadně a postupně přetvářeni. V důsledku ztráty jednotící myšlenky, vzájemné sounáležitosti, úcty sdílených hodnot a zdravé sebedůvěry se z nás stává čím dál více rozdělená a rozhádaná masa, jejíž ambice se omezily na spotřebu a bezohlednou soutěživost,“ vysvětloval. Podotkl současně, že nemáme vzájemný respekt a úctu. Za vyjádření rozdílného názoru je člověk okamžitě napadán bez úcty a bez respektu. „Jestliže někdo nechce nebo chce z nějakých důvodů migranty, musíme spolu komunikovat a nebýt kvůli tomu nazýváni rasistou, fašistou ani žádným jiným istou. To je můj občanský názor, ani ne tak hudebníka, jako názor táty a manžela. Neexistuje, aby mě někdo šoupal do rohu extremistů. Na svůj názor máme právo a někdo vytváří tlak, aby byl jen jeden určitý názor ten správný. Tak to nefunguje a ani nemůže ve svobodné společnosti fungovat.“ Landa zdůraznil, že musíme unést odlišné názory a vyjádřil obavu nad tlakem k jednotnému vidění světa. Podle jeho slov jsou lidé pod pláštíkem veškerého materiálního komfortu krok za krokem zbavováni svých těžce vydobytých individuálních svobod a zodpovědnosti za sebe, své životy, své činy a vzájemnosti s ostatními.

Svobodný člověk má řešit čtyři věci: Bezpečnost, zdraví, prosperitu a myšlení

Sám byl prý vychován v tom, že svobodný občan má řešit čtyři věci. Jednak vlastní bezpečnost do příjezdu policie, protože máme mít možnost řešit bezpečnost sami jakoukoliv zbraní do příjezdu policie. Zdůraznil, že v Německu a v Anglii není dovoleno mít nože určité velikosti. Dále se jedná o prosperitu ve smyslu nespoléhat se na dotování státem, zdraví a myšlení. „Nikdo by nám neměl říkat, jak máme přemýšlet, co si máme myslet a co máme říkat. Když tyto čtyři pilíře začne přebírat stát, jmenuje se to totalita,“ řekl za bedlivé pozornosti asi padesátky přítomných Daniel Landa. Prohlásil, že podobně jako před rokem 1989 zažíváme společenskou cenzuru a dehonestaci, ať už na Facebooku, YouTube či v médiích. Pod záminkou ochrany společnosti jako celku jsou prý z dospělých členů společnosti poslušné objekty, kterým je sdělováno, co si mají myslet, co si mohou dovolit říkat a co mají dělat. Tento vývoj se prý nedá označit jinak, než jako úpadek a nehodlá tomu přihlížet. V rámci Blanického manifestu požaduje svobodu jako zodpovědnost a otevřené konzultace ke všem normám, které ji občanům ubírají. „Jestliže se na nás někdo chystá zakleknout tak, že je schopen zničit i životy, rád bych viděl veřejnou debatu odborníků z obou stran, zda si to mohou vůbec dovolit? Kritizoval chybějící veřejné diskuze a upozornil, že lidé nejsou děti. Stát by měl naopak pomáhat v podnikání i k důstojnému životu. „Stát má pocit, že my jsme jeho sluhové a objekty, tak to ale nemůže být. Proto je manifest alespoň výkřikem. V tuto chvíli neumím víc, ale alespoň dupnout, že toho máme dost. Chceme dělat svoji práci a žít svoje životy, tak ať koukají dělat svoji práci správně,“ vyzýval hudebník. Dotkl se i kritiky zákazu kouření v hospodách a restauracích, i když sám je nekuřák. Připomněl, že nejdříve museli majitelé oddělit prostory, investovat nemalé prostředky do rozdělení svých provozoven a klimatizací, zatímco zanedlouho zakázali bez náhrady kouření úplně. Připomněl, že se zdravím to nemá nic společného, protože lidé chodí kouřit ven.

Bez zbraní nebudeme moci čelit žádnému násilí

Nelíbí se mu ani řada nařízení a zákazů z Evropské unie a jako příklad uvedl zásobníky do zbraní. „Proč máte třicetiranné zásobníky? Stačí vám desetihranné. Vláda řekne: No ale my bychom chtěli třicetiranné… ne, my vám dáváme dotace, takže budete dělat, co vám řekneme. Pak nám někdo začne brát pušky, začne brát krátké zbraně, pak nám sebere nože a sebere slzák jako v Anglii nebo v Německu. Ale pak jsme ovce, protože nebudeme schopni čelit žádnému násilí, a to nechceme,“ pokračoval. Manifest požaduje také důslednou revizi všech zákonů a norem, které vedou ke svobodě a právům jednotlivců – přímou zodpovědnost těch, kdo rozhodnutí na základě zmocnění občanů dělají. Svoboda projevu je podle něj omezována pouze na základě zákona a nelze akceptovat vyloučení kohokoliv z veřejné debaty a dění pro odlišnost názorů a přesvědčení. V proslovu se zmínil i o školství: „Veřejné školství musí skončit jako místo poznání, vědění, tříbení myšlení a osvojení kompetencí. „Žádná úroveň školského systému nesmí být nástrojem ideologické či politické formace, ale musí poskytovat objektivní a nezaujaté informace kvůli posílení soudržnosti plurality. Odmítáme, aby ve školách působily různé občanské a politické organizace a cpali do našich dětí, co je správně. Například jim vyprávěli pohádky, aby si kluci museli hrát s dívčími hračkami, aby náhodou nezjistili, že jsou něco jiného než kluci. Aby vyprávěli pohádky o Sněhurce s bílou kůži, která se spálí na sluníčku, protože bílá není dobrá. Naštěstí si vzala černého prince, měli kakaové miminko, protože ta kůže už se na slunci nespálí. Tohle považuji za rasismus a velmi nerad bych, aby se tohle dělo ve školách. To je otázka rodiny, nikoho jiného. Nemůže nám stát určovat doktrínu, jak máme přemýšlet. To je daň za svobodu. Někdo přemýšlí tak, někdo onak. V totalitě přemýšlíme unifikovaně, a kdo bude přemýšlet jinak, toho plácneme přes prsty.“ Podle Landy zatím ještě v totalitě nežijeme.

Rodina je máma a táta

Rád by tak otevřel celospolečenskou debatu s cílem vytvořit jednotnou vizi nadhodnoty. „Necháváme vše na politicích, a za zády se uzavírají smlouvy a jednání,“ varoval a pak přečetl článek z Istanbulské úmluvy. „Smluvní strany přijmou nezbytná opatření k prosazování změn sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů za účelem vymýcení odsudků, tradic a veškerých dalších zvyklostí, které jsou založené na myšlence méněcennosti žen nebo stereotypním pojímání žen a mužů. To je třeba máma a táta, stereotyp, jak ho žijeme stovky let. A někdo by toto rád mýtil!“ vyjadřoval Landa svoji nespokojenost. „Kde se mýtí, tam je nějaký mýtič, nějaká kosa, nějaký kontrolor. Kde je kontrolor, ten je placen z veřejných peněz. Zase budou kontroloři kontrolovat, aby děti mluvily správně, a vy abyste je správně vychovávali. A co je správně? To by mělo být na vás. Nebo se pojďme dohodnout, jsme banda debilů, a nejsme schopni mít svobodnou společnost. Jsme tak hloupí, že si nastříkáme slzák do oka a nemůžeme vychovávat děti.“ Tento trend Landa označil za neúnosný.

Máš jiný názor? Sbal si kufry a vypadni!

Upozornil také na problematiku hate speech, neboli nenávistný obsah, za nějž je v Americe dnes označován i ten, kdo řekne: Promiňte, ale já jsem tradiční – na mámu a na tátu. Varoval, že trend přijde do České republiky a sám si ho zde nepřeje. Odmítl rovněž uplácení voličských skupin. Peníze pro seniory tímto způsobem před volbami označil za trestuhodné. „Státní kasa jsme my, a kdo by se mohl vzbouřit? Důchodce potřebujeme k volbám, tak jim ze státní kasy dáme každému pět tisíc korun jednorázově. Ti budou rádi a řeknou: Ta vláda je prima. Ale jde o uplácení voličské skupiny z vašich peněz. Nemluvím ale proti vládě ani proti Evropské unii. Já chci, abychom mluvili společně. Já říkám, že Evropská unie si s námi vytírá prdel a vláda se k nám chová jako k objektu. Aby tohle nebylo, udělali jsme Blanický manifest,“ uzavřel Daniel Landa svoji řeč. I když měl naspěch, protože ho se stejnou akcí čekali i v jiných městech, stejně neodmítl jediný podpis svým fanouškům a se všemi se společně vyfotil. Například Martin z Hradce Králové, který na místě podepsal petici jako jeden z prvních, pokládá Blanický manifest v dnešní době za nutnost. „Myslím, že svoboda je ukrajována. My jsme pro ně jen ovce. Sledoval jsem manifest od začátku na facebooku a poslouchám i Landovu hudbu, takže mám k jeho názorům blízko,“ řekl pro ParlamentníListy.cz. S tím se ztotožňují i dva kamarádi, kteří si u poslechu proslovu dali pivo. Kuba z jedné vsi u Police prohlásil, že je načase, aby se věci v tomto státě konečně srovnaly a jednalo se fér. „Nedělají z nás ani tak ovce jako blbečky. Každá rodina má mít mámu a tátu, babičku i dědu a manželství je pro muže a ženu,“ uvedl. Nejraději by byl pro vystoupení z Evropské unie. „Protože nám diktují věci za peníze. Udělej tohle, dám ti prachy, když ne, budou sankce, sebereme peníze a ještě budete dlužit.“ Lukáš z Náchoda prohlásil, že se historie znovu opakuje a připomněl roky 1938, 1945 i 1968. „Jo tak ty máš jiný názor? Sbal si kufry a vypadni,“ uzavřel svůj pohled na věc kritikou nerespektování odlišných názorů.

Dnes mají demokracie a svobody všichni plnou hubu. Přitom současná zastupitelská demokracie je jen nástroj, vymyšlený elitami k oklamání lidí, aby mohli neomezeně i po „demokratických“ volbách dále vládnout. A se svobodou je to z celospolečenského hlediska také svízelné. Pokud dáme zvířata do uzavřeného prostoru, silnější vždy požerou nejprve mláďata, králíky, srnky a ovce. Bohužel, v neoliberálním kapitalismu je to se svobodou stejné. Svoboda k predátorskému chování, ze své podstaty, vede k likvidaci svobody pro filantropické snahy. V historii lidské civilizace se bohatí a silní vždy zmocní svobody se vším, co k ní patří. Včetně svobody ovládat a parazitovat na méně schopných či nemajetných. Pokud se někdy slabší vzbouřili, byli vždy silou zotročeni. Proto je pro život slabších důležitější spravedlnost než svoboda!

Lidé euroatlantického světa se ve víru překotných změn změnili v egoistické konzumenty, bez vzájemné sounáležitosti a úcty ke skutečným morálním hodnotám, nezajímající se o osud a budoucnost národů, ze kterých vzešli. Za propagandistického hesla „máme se v ČR nejlépe v historii našeho národa“ nastupuje i u nás nezájem o druhé, zvrhlá kultura, snížení všeobecné vzdělanosti, vymírání z generace na generaci a ztráta soběstačnosti prakticky ve všem při absolutní závislosti na EU. Čím později tuto postupnou degeneraci českého národa zastavíme, tím těžší a bolestnější změny budou nutné.

Přituhující omezování volného vyjadřování na sociálních sítích, selekce názorů a účelové zamlčování pravdy ve sdělovacích prostředcích, přepisování historie ve školách, deformuje informovanost lidí. Cenzura se schovává za pranýřování nehodících se vyjádření, která jsou v masmediích nazývána jako nacionalistická, rasistická, sexistická, genderově nevyvážená a obsahující takový zhovadilý konstrukt, jako „předsudečná nenávist“(!). Lidé s nekonformními názory jsou označováni jako čínští či ruští agenti, stejně jako kdysi oponenti minulého režimu byli nazývání agenty imperialismu. Většina mladých lidí netuší, že podporou nynějšího establishmentu likvidují svoji budoucnost. Cílem má být stav, kdy budou mít všichni strach cokoliv nezávislého říci, nedejbože udělat. Začíná to být horší, než před rokem 1989.

Pro skutečně svobodnou diskusi je stále užší prostor. Facebook ji blokuje, alternativní média jsou omezována a hlavní sdělovací prostředky jen předstírají svobodnou diskusi. Tato je pečlivě hlídaná a řízená už výběrem účastníků tak, aby vytýčený směr nemohl narušit jiný, byť pravdivý, ale „nekorektní“ názor.

Porážka Německa a záchrana našeho národa Rudou armádou před další, tentokrát totální likvidací, která by byla ve srovnání s Bílou horou podstatně razantnější, je devalvována obrovským propagandistickým úsilím. I za cenu obrazoborectví, nebo na úrovni EU současně přijatým prohlášením, které zmírňuje vinu Německa na vzniku II. světové války. SSSR klade na roveň nacistického Německa.

Všechno slovanské a východní musí zmizet. Výchova mladých k národnímu sebevědomí je cíleně likvidována. Proto je naše národní obrození, které český národ vymanilo z první germanizace, označováno za „sovětskou verzi dějin“, což prosazuje dokonce i BIS, čemuž se však není co divit, když její ředitel dostal vyznamenání od ředitele americké CIA. Ti, co hájí českou národní identitu, upozorňují na historické nebezpečí Německa nebo odmítají migranty, jsou obviňováni z nacionalismu a „předsudečné nenávisti“. Udavači, kterými pohrdala každá společnost, jsou nyní glorifikováni jako světlonoši.

Snaha o likvidaci svéprávnosti národních států oklešťuje demokracii, která se tím stává pouze virtuální. Mezinárodní kapitál směrnicemi a normami EU snižuje moc volených orgánů národních států. Ve skutečnosti vládne jakási skupina lidí v pozadí, majitelů nadnárodních korporací a bank (deep state), ovládajících masmédia, sociální sítě, školství a další instituce závislé na dotacích. Volební zákon je konstruován tak, aby znemožnil lidem zvolit si do sněmovny zástupce, kteří by hájili národní zájmy. Současná snaha o prosazení možnosti korespondenční volby ze zahraničí a také volby cizinci, má jediný účel – zachovat u moci strany tzv. DEMO bloku, protože jim hrozí, že nebudou v příštích volbách zvoleny do parlamentu, vhledem k jejich protinárodní politice (viz minulé volby do PČR- těsně před ukončením voleb, kdy TOP 09 neměla 5%, náhle přišlo ze zahraničí tisíce hlasů, které tuto stranu dostaly do parlamentu). Dnes nejde o demokracii, za kterou jsme v r.89 zvonili na náměstích, ale o jednoznačnou snahu o vyřazení možnosti voličů určit toho, kdo jim bude vládnout.

Aby se dalo hovořit o autentické demokracii, musí být splněny dva základní předpoklady:

1/ V jisté míře uzavřený, nejlépe národní stát, který má funkční:

a/ nástroje k zamezení zahraničního vlivu na exekutivu,

b/ nástroje k eliminaci moci mezinárodního kapitálu, se zajištěním ochrany prosperity domácích podnikatelských subjektů,

c/ nástroje k zabránění vlivu cizích tzv. neziskových organizací a spolků, které skrytě indoktrinují mladé lidi idejemi nesloužícím zájmům státu.

2/ Občany vychované k vlastenectví, identifikované se svým národem a státem, do jisté míry schopné se nezištně angažovat a sebeobětovat pro svoji zemi, schopné dočasně odložit svoje osobní zájmy pro budování lepší budoucnosti vlasti pro svoje potomky.

Sebeobětování prokázali občané naposledy při převratu 1989 a těsně po něm, kdy se skládali na náš zlatý poklad. A výsledek 30-ti leté propagandy po r 1989? Dnes jde každému jen o materiální požitky bez vztahu ke svému národu a státu. Má-li být dnes politik zvolen, musí naslibovat, co všechno každému rozdá. Politik, který vyzve občany ke spolupráci a obětování se pro budoucnost, nejen že nebude zvolen, ale sklidí jen posměch.

Euroatlantické civilizaci v současné době nejde o souboj myšlenek či vizí. Jde pouze o nekonečný růst zisku. Globalisté vlast neuznávají. Jejich hlavní ideologií je vyvolenost a určení k vládnutí nade všemi. Historicky je jejich zbraní propaganda. Platí si ty nejlepší a nejschopnější imagemakery a PR agentury, které lidem s přehledem prodají i duševně postiženou dorostenku, jako lídra za boj o budoucnost lidstva.

Všichni jsme jako ta pověstná žába v hrnci se zahřívající se vodou. Ještě jedna generace podstoupí vymývání mozků společně se sílícím konzumem, inkluzí a LGBT a budeme jako národ vymazáni. Pokud k nám do té doby dorazí ještě migranti z islámského světa, tak ti to završí.

Volání po cenzuře je stále intenzivnější. Zatím je ale ještě pro společenskou diskusi jakýsi prostor. Kdyby nebyl, tak by tento článek nebyl zveřejněn. Máme ještě šanci- opravdu velmi obezřetně volit.

Peter Harvánek 9.6.2020

NĚCO MÁLO O TAJNÉ DOHODĚ J.V.STALINA S J.D.ROCKEFELLEREM JR. A N.L, ROTSCHIELDEM V ČERVNU 1945, KTERÁ POMOHLA UDRŽET MÍR PO DOBU 75 LET.

Před několika léty, během návštěvy Edinburghu a za výrazné pomoci mého přítele, žurnalisty Petra Formana, (který žije ve Velké Británii už bezmála 20 let,) jsem se dostal do "Britské královské knihovny" sekce vojenské historie. Hledal jsem původně orginál Enciklopedie Britanica, který se zde zachoval jako jediný na světě. A bylo možné si ho prohlédnout.

Zajímala mě totiž skutečnost, co se v ní píše o Slovanech, slovanské kultuře a o Veliké Tartárii. Úplnou náhodou jsem se ale dostal k velice prazvláštní kopii materiálu. Konkrétně k útlému dokumentu, který byl napsaný nejen anglicky, ale i rusky. Byl podepsaný jen pár týdnů po válce. Konkrétně 24. června 1945. Vědél jsem, že tento den slaví staří Slované svátek slavjanského boha válečníka" - Jarila. Bylo tradicí v Slovanském světě v tento den podepisovat mírové dohody, které měli zajistit klid zbraní alespoň na dvě generace. Bůh Jarilo měl totiž zlatý štít, který mohl vzít do ruky jenom v době války. Jinak musel být ulože v síni bohů. Tolik o jeho válečné výzbroji praví Ruské byliny a prastaré pověsti. Ale abych neodbočoval od tématu. Stručně s laicky řečeno - ve smlouvě stálo, že dle poválečné dohody J.V.Stalina a rodů Rockefellera a Rotschielda, byla podepsána tato listinná - dohoda, kde se oba "chazarské" rody zavázali "Vůdci Sovětského svazu J.V. Stalinovi" k tomu, že dají pokoj populaci v Stalinově "východním bloku" na "jeden lidský život" ..t.j., že 75. let nebude mezi nimi a jejich "Západem" na jedné straně a "Slovanským východem" na straně druhé žádný konflikt většího rozměru a ani - světová válka! Podepsané to bylo J.V.Stalinem, I.S. Koněvem za Sovětský svaz a John D. Rockefellerem ml. a Louis Nathaniel von Rothschildem za druhou stranu. Datum byl 24. červenec 1945, Berlín. Musím potvrdit, že do doby, než se my tento dokument dostal do rukou, jsem konspiračním teoriím "nikdy" nevěnoval sebemenší pozornost. Je pravda ale, že o této dohodě jsem mnohokrát slyšel nejen z doslechu ale párkrát i od mého dědečka, který taky bojoval v 2 světové válce. Bral jsem to spíš jako takovou kuriozitu. Ale po této praktické zkušenosti, jsem už nikdy víc nebral na lehkou váhu informace, které se zdáli být nejen nepravděpodobné ale dokonce i vymyšlené. Dle přísloví - "na každém šprochu je pravdy trochu". Co jsem z toho dokumentu a po rozhovoru se správcem Britské královské knihovny - pochopil?

- Za prvé je zjevně něco o čem veřejnost ani jen netuší, co se týče historie a dohod mezi Východem a Západem.

- Za druhé je vidět že J.V.Stalin byl opravdu velká vůdčí osobnost světové politiky, když tuto dohodu přijeli do Berlína osobně podepsat vůdci nebo spíš nejvýznamnější členové chazarského klanu, kteří byli taky zakladateli organizace, které se dnes označuje po celé planetě jako "Deep State - Cabala" a která ovládá skoro všechny vlády a země světa.

- A za třetí je přímo úžasné zjistit, že tuto dohodu si obě nepřátelské strany ctili i po smrti jejich protagonistů!

To by bylo asi tak všechno k tomuto významnému historickému dokumentu, který určitě měl významný dopad nejen na poválečnou politiku, ale i na takzvanou Karibskou krizi, a roky poválečných revolucí, jako roky 1948, 1956, 1968, 1989.

A tak počítejme.

Kdy nám to přestane tato významná a utajovaná smlouva - platit?

Nevíte?

Tak počítejme 75 let od války a máme tady datum 24. června 2020. Zajímavé je, že ve stejný den, se budou konat v Rusku oslavy "Dne vítězství" a taky - velkolepá vojenská přehlídka, která se měla původně konat 3 září. A za zvláštních okolností a dle nařízení prezidenta Ruské federace V.V. Putina se bude konat právě v den ukončení platnosti "smlouvy o příměří" před 75 lety, mezi potomky J.V.Stalina a potomky rodů Johna D. Rockefellera ml. a Louisa Nathaniela von Rothschilda.

Zkrátka příměří trvající 75 let mezi největšími nepřatelskými frakcemi této planety končí za 22 dní!!!

Co se dá o celé situaci tak asi dodat?

Ze znamení se dá vyčíst jedno.

Prezident Putin 24.6.2020 tedy v den vypršení smlouvy - dává jasně najevo silám "Deep State - Cabala" nejen v USA a EU ale i po celé planetě, že se má mít "osa" Washington, Londýn, Berlín, Zurrich na velkém pozoru, pokud by chtěli proti němu a Rusku něco - zkusit.

Je to signál a "jasný odkaz" že je Rusko již dobře připraveno odrazit jakýkoliv útok nebo revanš ze strany Deep State - Cabala, neboli NWO. Zjevně to dělá proto, že druhá frakce už začala horkou válku v USA s Donaldem Trumpem a jeho koalicí, kde se ho snaží co nejdříve - eliminovat.

Stejný scénář se realizuje v EU. Putin chápe, že když Trump prohraje, bude na řadě Rusko! Proto Deep State - Cabala v den vypršení smlouvy - posílá odkaz a znamení - že ví o tom, že mír je u konce a je připraven se nejen bránit! Nedá mi ještě nevzpomenout známou příhodu, která se stala před smrtí "generalisima" J.V. Stalina. Staré prameny hovoří o tom, že když už byl na tom Stalin dost zle, nechal si zavolat celé politbyro a v krátkém rozhovoru, protože už neměl dost sil, jim řekl asi toto.

Cituji: "Varuji vás všechny co jste tady! Nedopusťte, aby se Sovětský svaz rozdrobil na malé státečky! Aby byl po mé smrti poražen imperialisty! Nevěřte chazarům, když umřu a po mé smrti nastane na chvíli politické vakuum. Jsou to imperialisté a spolu s anglosasy a nacisty, kteří k nim po válce utekli by nás nejraději zasypali bombami. Tedy kdyby jim nehrozila nukleární zima. Nejen všechny Slovany, ale především nás Rusy - nenávidí k smrti!

Na to nikdy nezapomínejte! Když jim povolíte, aby se zmocnili čehokoliv, co je naše a co jsme si draze vybojovali vlastní krví, vloudí se k nám, mezi nás, získají si vaši důvěru a pak vás všechny do posledního - rozmáčkají mezi prsty jako vši! Nikdy chazarské západní mafii v "Nové Judei" nevěřte! Jsou to slizcí hadi a ještěři, kteří se spojí i se samotným Satanem, jenom aby nás mohli všechny do jednoho pozabíjet a to jakýmkoliv způsobem! Nedovolte proto za žádnou cenu rozpad Sovětského svazu! Rusko přežije jenom když bude veliké a silné!" Co dodat závěrem? Jak je po 30 letech vidět, slova a dá se říct i "proroctví J.V.Stalina" na smrtelné posteli se vyplnila bezmála do puntíku. Teď už jenom musíme doufat, že se nevyplní ani druhá část proroctví o tom, co má následovat, když po 75. létech skončí 24.6.2020 v 11:00 dopoledne platnost dohody o "klidu zbraní" mezi "Západní kulturou smrti" a "Slovanským světem." Zatím podle toho, co se děje v "Západním světě", tedy v EU a USA, nastane spíš to, co Stalin na smrtelné posteli nechtěl, aby se stalo. Tušil ale, že když nebude mít Rusko alespoň z poloviny tak silného vůdce jako je on sám, jeho konec je víc než jistý! V USA totiž už začal válčit prezident Donald Trump se zástupní armádou afroamerických asociálů, které jako žoldáky NWO platí Deep State - Cabala. A tak máme přímo před sebou - přípravu na "generálku" WW III, neboli poslední kapitolu "biblického projektu", kterým je, jak všichni dobře víme z evangelija svatého Jana, Armagedon! Evropa, kde zatím všichni momentálně žijeme, je na tom skoro stejně. Řecko válčí na hranicích s Tureckem, které je zcela v moci Deep State - Cabala a u hranic Ruska je velké vojenské cvičení věrných generálů Deep State Cabala, která momentálně ovládá nejen NATO, ale i všechny vlády v západní Evropě a taky loutkové vlády postkomunistických zemí východní části EU, které do roku 1989 byli spojenci Sovětského svazu. Situace je zkrátka velice vážná. Stačí opravdu velice málo, aby se rozhořel konvenční vojenský konflikt, který bezesporu v poslední fázi přeroste do války - nukleární. A to bude konec 22. civilizace na této zeměploše. zdroj: https://quintus-sertorius.webnode.cz/…gHg https://www.facebook.com/…y-R

Český nezávislý tisk červen 2020                                        Eva Levanerová

java8
java7
java6
java5
java4
java3
java2
java1

Asi jen málokomu uteklo, že legendární značka Jawa oslavila před pár dny 90 let své existence. V domovském Týnci nad Sázavou se u té příležitosti odehrálo „menší“ dostaveníčko příznivců, ale co je nejdůležitější, konečně se tu objevila horlivě očekávaná novinka – nová retro Jawa, která je vyrobená v indické Mahindře. Při pátečním odpoledni mi zazvonil telefon a v něm se ozval zástupce značky Jawa. Dostal jsem od něj srdečné pozvání na sobotní oslavu 90 let Jawy do Týnce, ale hlavně zdůraznění, že bych na této akci určitě neměl chybět – bude se prý ukazovat něco, co zatím ještě nikdy nikdo neviděl. Okamžitě mi tím pádem svitla naděje, že se do Česka snad konečně dostal první exemplář zbrusu nové Jawy. Velmi krátce k výročnímu srazu jako takovému. Byť ani sama Jawa v Týnci nepředpokládala žádnou převratnou účast, počet motorek na velkém štěrkovém parkovišti před továrnou byl pozoruhodný. Během dopoledne dorazilo přibližně 900 Jaw a Čezet a parkoviště přímo u vchodu, které bylo vyhrazeno nejzajímavějším kouskům, okupovaly krásné historické stroje z meziválečných let a desítka vzácných jawáckých automobilů.

Teď už ale k vlastnímu vrcholu celé oslavy. Na čestném místě před vchodem do továrny, na speciálním podstavci, stála dlouho očekávaná Jawa z Indie v celé svojí kráse. A rozhodně bylo na co koukat, na čemž jsem se shodl s naprostou většinou návštěvníků. Co jsem stihl zaslechnout z rozhovorů okolo podstavce, prvotní reakce na novinku byly maximálně pozitivní. Abych se však mohl podělit o detailnější první dojmy, a hlavně o pořádné fotografie, vydal jsem se do Týnce ještě jednou hned v pondělí s fotografem Kubou, nový stroj důkladně prozkoumal a samozřejmě vyzpovídal zástupce značky. Na tohle setkání jsem čekal dlouho a i přes velká očekávání jsem od něj odcházel nadšen Detaily, které dostávají do kolen Novinka z indické produkce byla českou Jawou překřtěna na model 300/846. Označení typu 846 vzniklo navázáním na dřívější tradici, kdy byla „osmičková“ řada věnována malým motocyklům se čtyřtaktním motorem. A ti méně znalí by mohli na první pohled klidně říci, že se jedná o původní kývačku vyráběnou v 50. letech, a nikoliv o úplně nový stroj – až tak zůstala nová Jawa věrná původnímu designu. Tachometr v kapličce se rychle stal mým favoritem.

Naprosto podle originálu je třeba kaplička předního světla (to má mimochodem skutečně skleněný kryt s malým nápisem Jawa), kryty kluzáků vidlic, ale i hluboké blatníky, nádrž nebo kastlíky pod sedlem. Naprosto pozoruhodné jsou ovšem ony drobné detaily. Například víčko nádrže nebo zlatavý tachometr s palivoměrem jsou vysloveně krásné a v zásadě nenajdete prvek, který by nebyl vytvořen přímo Jawě na míru. I na stupačkách spolujezdce nebo na klaksonu najdete alespoň malý nápis Jawa. Se zástupcem společnosti jsme se shodli na tom, že jestli je tu nějaký drobný designový nedostatek, spočívá v trochu obyčejně vypadajících páčkách na řídítkách. Jako celek je ovšem motorka až pozoruhodně dotažená a hezky zpracovaná. I tak je nutné mít na paměti, že se jedná o jeden z prototypů předsériové výroby, takže například zlaté linky na nádrži, které byly u tohoto kusu malované ručně a místy lehce „letěly“, budou u sériových kusů lakované s větší přesností. Například v ručně lakovaných linkách by se našly drobné nedokonalosti, ale jako celek působí motorka skvěle Když už se někde objeví nějaký moderní prvek, jako je například přední kotoučová brzda značky Bybre (indická divize značky Brembo) s ABS, je do celku zasazen s maximální citlivostí. Konkrétně třeba přední kotouč je uchycen na středu ráfku, imitujícím buben s chladícími žebry. Zadek nemusí nic imitovat, ten je osazen skutečným bubnem, který jako by Kývačce z oka vypadl.

S podobným jemnocitem je do celkového obrazu zasazen i motor – čtyřtaktní jednoválec se dvěma vačkami a vodním chlazením samozřejmě z principu nemůže vypadat jako původní dvoutakt, ale snaha o věrné napodobení byla maximální. Chlazení kapalinou maskuje motor žebry na válci a hlavě, nechybí tradiční „krytka karburátoru“ nebo perfektně vyvedená boční víka. Vlastně nejrušivějším prvkem je tu vodní chladič, jenže tomu se vyhnout prostě nedalo. Motor je zlatým hřebem celé nové konstrukce a Indové si dali ohromně záležet Při objemu 295 kubických centimetrů má motor sympatických 27 koní výkonu a celá motorka váží přibližně 170 kilogramů, takže i zmíněná brzdová soustava s bubnem vzadu naprosto stačí. Díky relativně nízkému sedlu je vcelku věrně zachována i pozice za řídítky, kdy mám při svých 184 centimetrech trochu více pokrčená kolena – holt ani originální Kývačka nebyla nijak veliká motorka a novodobá iterace se jí v tomto drží.

Homologace si pár změn vyžádá Na první jízdní dojmy jsem si bohužel musel nechat při pondělku zajít chuť. Nejdřív je totiž potřeba, aby nová Jawa z Indie absolvovala nutné homologačně-legislativní kolečko, a to nějakou dobu potrvá. Jak bylo totiž zjištěno z emisních měření provedených v Indii, přesahuje stroj limity pro Euro 4 přibližně o 300 %. Zní to strašlivě, ale zase tak velký problém to není. Vše by měl vyřešit katalyzátor s jiným složením umístěný pod motorem, případně úprava softwaru řídicí jednotky. V ideálním případě by byly potřebné úpravy zaneseny do sériové výroby přímo v Indii, takže by se k nám dostávaly motorky určené pro evropský trh se všemi náležitostmi. Vodní chlazení sice drobně narušuje historické vzezření, ale kvůli emisím je téměř nutností. Zajišťuje totiž teplotní stabilitu motoru Kdy a za kolik? Zásadní otázka tedy zní – kdy se k nám začnou nové Jawy z Indie dovážet, a kolik budou stát? Přáním týnecké továrny je, aby byly první zákaznické kusy připraveny pro české motorkáře na začátek sezóny 2021. Že je to pozdě? To se může na první pohled zdát, ale vězte, že je to vlastně první možný termín. Motorku je potřeba připravit na homologaci a následně homologovat, což je legislativní proces, zabírající hromadu času. Do toho v Indii ještě vlastně ani nenaběhla sériová výroba a samozřejmě je potřeba také připravit servisní zázemí a zaškolit mechaniky na dosud neznámou techniku. Trochu neznámou zůstává v tuto chvíli i cenovka. Jawa by se ráda vešla pod hranici 150 000 korun, což by znamenalo, že by nová Jawa 300/846 byla o něco dražší, než je v dané kategorii standardem, ale nejednalo by se o nijak propastný rozdíl. Důležité je, že se Jawa 300/846 jeví jako produkt, který je plnohodnotnou Jawou a výrobce i fanouškovská základna se za něj mohou hrdě postavit. Dosavadní řada 350 OHC na čínských základech nebyla vysloveně špatná, ale nová indická produkce je přece jenom o dost dál, nemluvě o tom, že i z historického pohledu má Jawa v Indii silné jméno a propojení. A tak fakt, že není motorka vyrobená u nás, vlastně nemusí nijak vadit. Po prvním setkání jsem z Týnce odjížděl s pocitem, že tentokrát jsme na opravdu dobré cestě a jestli Jawu konečně něco vyšvihne zpátky na výsluní, bude to právě spolupráce s Indií. Držíme palce.

caputovaTo, čo nám predviedla prezidentka je naozaj na zamyslenie, či má vôbec právo sedieť v ústavnom kresle. Kladiem si otázku. Je to nevedomosť, totálna nenávisť, alebo to dostala rozkazom od nášho veľkého brata USA? 8. mája máme štátny sviatok. To, že nás oslobodila Červená armáda zo Sovietskeho zväzu a Rumunská armáda spolu s Československým armádnym zborom naozaj niet pochýb.

A Sovietsky zväz to nebolo iba Rusko (13 950 000 obetí vojny), ale aj Ukrajina (6 850 000), Bielorusko (2 290 000), tri pobaltské štáty a ďalších deväť ázijských republík patriacich do obrovsky silnej víťaznej mocnosti, z ktorých najviac obetí mali Kazachstan (660 000) a Uzbekistan (550 000). Celkovo stála 2. svetová vojna len Sovietsky zväz 26 600 000 obetí a z toho vojakov, ktorí oslobodzovali celú východnú Európy proti na vtedajšie časy špičkovej nemeckej armáde padlo v bojoch 10 600 000, pri oslobodzovaní Slovenska vyše 60 000 vojakov)!!! Možno bude okatejšie vyznievať, keď spomeniem, že iba traja sovietski mladí muži zo 100 sa dožili konca vojny. Prakticky v Sovietskom zväze nebola rodina , ktorá by nesmútila za rodinným príslušníkom.

A to všetko, kvôli zakladateľovi fašizmu Mussolinimu a jednému vymetencovi – rakúskemu Nemcovi, ktorý vylepšil stratégiu likvidácie národov a vyárendoval si právo na vyššiu rasu. Najskôr nás spojenci Veľká Británia a Francúzsko spolu s Talianskom obetovali pomocou Mníchovskej dohody a odovzdali napospas Nemecku, ktoré začalo kynožiť Čechov, Moravanov, Slezanov v Protektoráte Čechy a Morava a Slovákov vo fašistickom štáte. A čo sme počuli v piatkovom priamom prenose v Slovenskej televízii? Prezidentka nám nanútila sa poďakovať za oslobodenie od fašizmu protifašistickej koalícii. Povedzme si však pravdu. Najskôr nás „spojenci“ odovzdali napospas Hitlerovmu fašizmu a keď videli, že Červená armáda zvládla aj tie najťažšie bitky (Stalingrad, Moskva, Kursk, Volgograd, Varšava, Dukla a ďalšie) na východnom fronte a blížila sa k Berlínu, tak sa Veľká Británia spolu s USA rýchlo zaktivizovali a začali oslabovať nemecké vojská na západnom fronte a „maršovali“ veľmi rýchlo k Berlínu.

Len, aby Sovietske vojska neoslobodili aj celé Nemecko, Francúzsko, štáty Beneluxu a Španielsko, čo by znamenalo iné 50-ročné povojnové usporiadanie Európy. Treba však poznamenať, že o otvorenie západného frontu a oslabenia nemeckej armády žiadal Stalin Veľkú Britániu a USA niekoľko krát predtým, ale nedočkal reakcie. To až potom otvorili západný front, keď videli, že to Červená armáda zvládne aj sama. Pani prezidentka, poďakovali ste sa za slobodu protifašistickej koalícii teda aj spomínanej Veľkej Británii, ktorá nás najskôr odhodila a USA. Neviem však o tom, že by na Slovensko vkročila vojenská čižma v nejakom veľkom počte z týchto dvoch štátov. Vynímam z toho partizánov v SNP. Ale z armády? (Američania oslobodili akurát Plzeň, ale Plzeň nie je na Slovensku pani prezidentka!) A Vy im ďakujete za slobodu a nespomeniete ani slovkom Červenú armádu, bez ktorej by ste možno ani Vy nežili!!!

Naozaj Čaputová nerozlišuje medzi súčasným Ruskom, o ktorom zanovito tvrdí, že nás ohrozuje (A ja sa pýtam čím nás ohrozuje? Kopijami, šípmi, paintbalom, gorodkami, hokejom, alebo internetom? O nič viac, ako ostatné krajiny!) a vtedajším Sovietskym zväzom? Nie je to náhodou naopak? Nechcete na Slovensko v spolupráci s ministrom zahraničných vecí Korčekom (pokračovateľom amerikoidného Lajčáka, ktorý pretláčal zmluvu o amerických základniach), vychovaným jastrabmi z USA, „nasáčkovať“ americké základne? To potom sem namieria ruské vojská rakety a budeme na úvod na rane. A vedzte, že tá rana bude zničujúca a USA si síce poplačú za pár stovkami vojakov a zase si budú jastraby mädliť ruky, pretože vojna je len a len kšeft! Vymreté Slovensko ich trápiť nebude!

Druhá svetová vojna stála Československo 365 000 obetí, čo iba o 50 000 menej ako padlých amerických vojakov operujúcich po celej planéte- teda aj v Ázii. V Európe to bolo menej. Slovensko stratilo vyše 100 000 životov a padlo u nás pri oslobodzovaní vyše 60 000 vojakov Červenej armády, vyše 10 000 rumunských vojakov a skoro 2 000 vojakov Československého armádneho zboru vedenej generálom Ludvíkom Svobodom. A ani tieto čísla Čaputovej nestoja za to, aby sa v mene slovenského národa, ako najvyšší ústavný činiteľ adresne poďakovala Červenej armáde! Nuž 2. svetová vojna pre ňu nie je dôležitejšia ako Pezinská skládka.

Pani prezidentka, Vy nedokážete byť vďačná za naše životy najmä Sovietskej armáde? Nežnú ste zažili, keď ste mali aj s Matovičom 16 rokov a formoval sa váš názor. Ale Matovič aspoň spomenul Červenú armádu. A v 89-tom začala antisocialistická propaganda a tak vás upadajúce školstvo už nenaučilo poriadne históriu. Predpokladám, že najvyšší ústavný činiteľ a jeho poradcovia a pisatelia prejavov by mali byť vzdelani, aby prezidentka nerobila takéto nenávistné kiksy. Pravdu totiž nejde zatajiť!!! Asi je to pre Čaputovú cudzie povedať čarovné slovko ďakujem ozajstným našim osloboditeľom!?!? Tak ako to napríklad spomenul v liste prezidentovi Putinovi český prezident Zeman, ktorý ocenil rozhodujúci význam Sovietskej armády pri oslobodzovaní Československa!

Ešteže to zachránil predseda parlamentu Kollár. Ten na vlastnej rodine pocítil šialenstvo nacistov a v roku 1989 mal 24 a teda aj poriadne vedomosti zo školy a zahanbil Vás.. Práve preto prosím učiteľky dejepisu, aby doučili našu prezidentku o histórii najstrašnejšej vojny v dejinách. A ešte poznámka – dobre jej sekundovali aj Televízne noviny americkej televízie Markíza, pre ktoré boli v piatok názvy ako Červená, alebo Sovietska armáda tabu. Niet sa však čo čudovať!

Pavel Jacz                    Parlamentní listy 9.5.2020